نان شکم پر با خمیر جادویی

نان شکم پر یک کدام از پیش غذاهایی است که برای میهمانی های قانونی فراوان مطلوب است . این توشه نان شکم مالامال را با خمیر جادویی صحیح کرده و دعوت شدگان را سورپرایز فرمائید . مواد واجب برای نان شکم پر با