ترشی قارچ

ترشی یکی از خوشمزه ترین ادویه هایی است که با انواع غذاها سر سفره ما ایرانیان است . این بار با قارچ یک ترشی خوش مزه و خوب صحیح فرمایید . مواد لازم برای ترشی قارچقارچ تازه : یک کیلو گرمنمک و فلفل : به مقدار لازمشکر : یک