پنه ریگاته با سس آلفردو

درست کردن غذاهای پر سرعت یک کدام از شایسته ترین ترفندها برای خانم های کارمند به ویژه در روزهای پرمشغله پایان سال است . در حالتی که شما تقارن زمانی برای اصلاح کردن طعام ندارید میتوانید این غذای