همبرگر شکم پر

همبرگر یکی‌از ساندویچ هایی است که دوست داران بخش اعظمی داراست . طریق تهیه و تنظیم همبرگر مضاعف راحت و بی آلایش است . این بار به جای همبرگرهای همیشگی , یک همبرگر خوشمزه خانگی درست فرمائید . همبرگر شکم پرمواد لازم برای تهیه همبرگر شکم پرگوشت چرخ کرده : نیم کیلوپیاز