تخم مرغ شکم پر

پیش خوراک یکی اجزای با اهمیت میز شام برای میهمان ها تان است . این توشه با تخم مرغ یک پیش غذای پر سرعت و خوشمزه صحیح فرمائید . مواد واجب برای تخم مرغ شکم پرتخم مرغ محکم پخته شده : 6 عددسس