طریق تهیه حلوای آلبالو

حلوا از شیرینی‌های مضاعف دوستداشتنی نزد ایرانی‌ها هست که گونه های متمایز داراست , البته اکثری با این تنوع آشنا نیستن و ما درپی قصد داریم این تنوع خوب و فوق العاده‌ای که در نقاط گوناگون مرزوبوم داریم در چارچوب